Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

 •                                                    

   

   

 •                                                    

   

   

 •                                                    

  วันที่ 23 มีนาคม 2560 : พบคณะผู้เเทนจาก University of Missouri at Columbia

  คณะผู้แทนจาก University of Missouri at Columbia (MU) รวม 4 ท่าน ได้แก่ Jillian Collins (Dir. of sponsored student programs) Ryan Griffin (Dir. of Int’l Admissions) Terrence M. Grus (Dir. of Graduate Admissions & Student Services) และ Kristen Colbrecht (Asst. Dir. & Coordinator, Int’l Student & Scholar Services) ได้เข้าเยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนข้อมูลเเละความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ สนร. เกี่ยวกับการพัฒนาความเข้มแข็งด้านวิชาการและการบริการนักศึกษาของ MU อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่)

   

 •                                                    

  วันที่ 7 มีนาคม 2560 : พบคณะผู้เเทนจาก University of Alabama at Tuscaloosa

  คณะผู้แทนจาก University of Alabama at Tuscaloosa (UA) รวม 5 ท่าน ได้แก่ Dr. Susan Carvalho (Assoc. Provost and Dean of the Graduate School) Dr. Teresa Wise (Assoc. Provost for Int’l Education) Dr. Bill Wallace (Dir. of English Language Institute) Dr. Ken Fridley (Sr. Assoc. Dean for Administration) และ Jeffrey Capili (Recruitment & Admissions Coordinator, English Language Institute) ได้เข้าเยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนข้อมูลเเละความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ สนร. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                                

  ประกาศ เรื่องกฎหมายคุ้มครองบุคคลและครอบครัว ของ Kansas

  ด้วยรัฐ Kansas ได้ออกกฎหมายคุ้มครองบุคคลและครอบครัว (Kansas Personal and Family Protection Act K.S.A. 75-7c01 et seq.) ที่จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2017 เป็นต้นไป โดยกฎหมายนี้อาจส่งผลกระทบต่อนักศึกษาทั่วไป ซึ่งรวมทั้งนักเรียนทุนที่กำลังศึกษาหรือที่จะเดินทางไปยังรัฐดังกล่าวด้วย ในการนี้ สนร. จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบ และขอให้ทุกท่านศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายดังกล่าว รวมทั้งประกาศที่เกี่ยวข้องจากทางการในท้องถิ่น และจากสถานศึกษา (ถ้ามี) เพื่อการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                                

  ประกาศเตือนภัยพายุทอร์นาโด

  ตามที่มีประกาศเตือนภัยจากทางการสหรัฐอเมริกา ในช่วงเวลาเช้าวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 เรื่อง พายุทอร์นาโดที่ได้ก่อตัวขึ้นในบริเวณรัฐ IllinoisMissouriก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแล้วในระดับหนึ่ง จนถึงปัจจุบัน สภาพอากาศในบริเวณที่มีประกาศเตือนภัยดังกล่าวยังคงมีความแปรปรวนสูง ทางการท้องถิ่นจึงยังคงเตือนประชาชนให้ระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากพายุดังกล่าว ตลอดจนขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปจนกว่าสภาพอากาศที่แปรปรวนจะสิ้นสุดลง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                                                    

  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 : พบคณะผู้เเทน Indiana University Bloomington

  คณะผู้แทนจาก Indiana University Bloomington รวม 2 ท่าน ได้แก่ Daniel Whitmer (Assoc. Dir. of Sponsored Student Services, Office of Int’l Services) และ Lesley E. Davis (Asst Dean for Int’l Programs, Maurer School of Law) ได้เข้าพบเจ้าหน้าที่ สนร. เพื่อนำเสนอข้อมูลและหารือประเด็นต่าง ๆ ด้านการศึกษา โดยเฉพาะในสาขากฎหมาย ซึ่งเป็นสาขาที่มีชื่อเสียงของ Indiana University Bloomington โดยมีการเปิดสอนหลักสูตร LLM จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่ Business and Commercial Law, Financial Regulation and Capital Markets, Information Privacy and Cybersecurity Law, Intellectual Property Law, International and Comparative Law and Globalization และ American Law อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                                                    

  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 พบผู้เเทนจาก San Diego State University

  Chad Schempp (Director of Recruitment) ผู้แทนจาก San Diego State University เข้าพบเจ้าหน้าที่ สนร. เพื่อหารือประเด็นต่าง ๆ ด้านการศึกษา พร้อมขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับทุนรัฐบาลไทย และแสดงความชื่นชมต่อความสามารถของนักเรียนไทย อีกทั้งยังแจ้งให้ทราบด้วยว่า San Diego State University มีนโยบายส่งเสริมความหลากหลายของนักศึกษา (Diversity) โดยเฉพาะใน Intensive English program ซึ่ง San Diego State University ถือว่าเป็นโปรแกรมขนาดใหญ่และมีประสิทธิภาพอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 

   
           
  การส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือนเมษายน - มิถุนายน 2560  

 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปภัมถ์ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงานนานาชาติประจำปี 2560

             
  แนวทางการปฏิบัติตนในการศึกษาและใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกา  

 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

             
  ประกาศ เรื่องกฎหมายคุ้มครองบุคคลและครอบครัว ของ Kansas  

 

ธปท. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนประเภททุนแข่งขัน ประจำปี 2560

             
  ประกาศเตือนภัยพายุทอร์นาโด  


 

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครอาจารย์

             
 
  รายงานผลการศึกษาประจำภาค Fall 2016
 


 

ธปท. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน Dr. Puey Ungphakorn Centenary Scholarship ประจำปี 2560

             

 

     

 

Employment Opportunities at Kamnoetvidya Science Academy

             
    อ่านข่าวเพิ่มเติม...       อ่านข่าวเพิ่มเติม...

 

OEADC

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา (สนร. อเมริกา)

หากนักเรียนท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับเว็บไซต์ สามารถติดต่อ สนร. ได้ที่

สถิติผู้ใช้บริการเว็บไซต์

web stats

ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2558 ถึงปัจจุบัน