Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

 •                       

  การลงทะเบียนรับข่าวสารในช่วงภาวะฉุกเฉิน

  ด้วย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (สอท.) ขอเชิญชวนชาวไทยทุกรายลงทะเบียนรับข่าวสารในช่วงภาวะฉุกเฉิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการจัดส่งข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่าง ๆ ให้ทุกท่านได้รับทราบ รวมทั้งเพื่อประโยชน์ด้านการบริการและคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ท่านกรอกจะถือเป็นข้อมูลส่วนตัวและจะใช้ในราชการเท่านั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

   

 •                       

  แจ้งประกาศสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับมาตรการสำหรับบุคลากรและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ฉบับที่ 2

  ด้วย สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศเกี่ยวกับมาตรการสำหรับบุคลากรและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ฉบับที่ 2  
  สนร. จึงขอให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวโดยเคร่งครัด สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

   

 •                    

  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 : พบผู้เเทนจาก Saint Mary’s College of California

  เป็นครั้งแรกที่ สนร. ได้มีโอกาสต้อนรับผู้แทนจาก Saint Mary’s College of California นำโดยคุณ Susan Miller Reid (Senior International Officer, Center for International Programs) ซึ่งได้เข้าเยี่ยมเยียนและประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ สนร. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเเละความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาของสถานศึกษาแห่งนี้ ในด้านต่าง ๆ โดยผู้แทนได้แสดงความสนใจที่จะเปิดรับนักเรียนไทยทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                         

  แจ้งประกาศสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับมาตรการช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 ให้นักเรียนทุนปฏิบัติ

  ด้วย สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศเรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ บังคับใช้ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 (อ่านประกาศได้ที่นี่) สนร. จึงขอให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวโดยเคร่งครัด สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                         

  การเดินทางออกนอกสหรัฐอเมริกา/ประเทศแคนาดาในช่วงที่ยังมีสถานการณ์ไวรัสโควิท-19 ระบาด

  ตามที่ได้มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิท-19 (โคโรนา) และมีจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 76,214 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในสาธารณะรัฐประชาชนจีน จำนวน 75,014 ราย นอกจากนี้มีในประเทศอื่นๆ ได้แก่ เกาหลีใต้ 104 ราย ญี่ปุ่น 94 ราย สิงคโปร์ 84 ราย ฮ่องกง 68 ราย และไทย 35 ราย เป็นต้น และโดยที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ประกาศ Public Health Emergency สำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางจากสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใน 14 วัน จะไม่สามารถเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาได้ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. (Eastern time)  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                    

  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 : ผู้เเทนจาก University of South Alabama เข้าเยี่ยมพบ สนร.

  University of South Alabama, Dr. Richard W. Carter, Associate Vice President for Global Engagement Global USA ที่มาเยือน สนร. อีกครั้งในโอกาสที่กลับมาเยือนเมืองหลวง วอชิงตัน ดี ซี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดยทุกครั้งที่เดินทางมายังเมืองหลวง Dr. Carter ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนเก่าของชาว สนร.ที่ติดต่อประสานงานกับ สนร.มาร่วมสิบปีมักจะแวะมาสนทนา เพื่ออัพเดทข้อมูลข่าวสารและกระชับความสัมพันธ์กันอย่างสม่ำเสมอ จนคุ้นเคยเป็นอย่างดี และ University of South Alabama นับเป็นหนึ่งในหลายๆ มหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรที่ดีของ สนร. พร้อมช่วยเหลือนักเรียนไทยในหลายๆ ด้าน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                       

  วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 : พบ นทร. ที่รัฐ North Carolina

  หลังจากที่ไม่ได้ไปเยี่ยมและชื่นชมความก้าวหน้าในการศึกษาของ นทร. ที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีที่ตั้งอยู่ในรัฐ North Carolina มาร่วมทศวรรษ ในปีนี้ ก็เป็นโอกาสที่คณะ สนร. นำโดย อท. กษิรัตน์ สุรวิชัย พี่สมถวิล ทองประเสริฐ และพี่ฐิติมา เลิศวนสิริวรรณ ได้ออกเดินทางจากกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ไปถึง Duke University เมือง Durham ในช่วงบ่าย นับได้ว่าเป็นครั้งแรกในรอบเกือบทศวรรษของคณะ สนร. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

   

 

   
           
 

การส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563

 

 

การลงทะเบียนรับข่าวสารภาวะฉุกเฉิน

             
  ประกาศสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับมาตรการสำหรับบุคลากรและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ฉบับที่ 2  

 

การประกวดข้อเสนอแนะมาตรการการเงินการคลังเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ

             
  แบบสอบถามเกี่ยวกับสมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา/ประเทศแคนาดา  

 

 

 

             
  แจ้งประกาศสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับมาตรการช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 ให้นักเรียนทุนปฏิบัติ  

 

 

 

             

  การเดินทางออกนอกสหรัฐอเมริกา/ประเทศแคนาดาในช่วงที่ยังมีสถานการณ์ไวรัสโควิท-19 ระบาด  

 

 

 

             
    อ่านข่าวเพิ่มเติม...       อ่านข่าวเพิ่มเติม...

 

OEADC

ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

หากท่านมีคำถาม สามารถติดต่อได้ที่ 

 

สถิติผู้ใช้บริการเว็บไซต์

web stats

ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2558 ถึงปัจจุบัน