Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

 •                    

  ประกาศแจ้งผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน

  ตามประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา (สนร.) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน ความแจ้งแล้ว นั้น

  สนร. ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เสร็จสิ้น จึงขอประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน ดังนี้

   

 •                       

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน

  ตามประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา เรื่องการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ที่ได้กำหนดสอบข้อเขียนในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 และสอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 นั้น

  สนร. ขอประกาศรายชื่อและลำดับหมายเลขผู้มีสิทธิ์เข้าสอบดังนี้

   

 •                       

  สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน

  ด้วยสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00 น. (ตามเวลา US Eastern Time Zone) ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

   

 •                         

  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการของ สนร. ประจำปี 2563

  สนร. ขอความร่วมมือ นทร. / ขร. ในสหรัฐอเมริกา/แคนาดาทุกคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นในแบบสำรวจต่อการให้ บริการของ สนร. ประจำปี 2563 โดยแบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของท่านที่มีต่อการให้บริการของ สนร. ซึ่งใช้เวลาเพียง 10 นาทีเท่านั้น โดย สนร. ได้ส่งเว็บลิงค์ไปให้กับท่านทางอีเมล์แล้ว โดยท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 กรกฏาคม 2563 เท่านั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                       

  แจ้งประกาศสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับมาตรการสำหรับบุคลากรและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ฉบับที่ 3

  ด้วย สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศเกี่ยวกับมาตรการสำหรับบุคลากรและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ฉบับที่ 3  
  สนร. จึงขอให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวโดยเคร่งครัด สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

   

 •                       

  การลงทะเบียนรับข่าวสารในช่วงภาวะฉุกเฉิน

  ด้วย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (สอท.) ขอเชิญชวนชาวไทยทุกรายลงทะเบียนรับข่าวสารในช่วงภาวะฉุกเฉิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการจัดส่งข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่าง ๆ ให้ทุกท่านได้รับทราบ รวมทั้งเพื่อประโยชน์ด้านการบริการและคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ท่านกรอกจะถือเป็นข้อมูลส่วนตัวและจะใช้ในราชการเท่านั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

   

 

   
           
 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ทำประกันสุขภาพผ่าน สนร. ประจำปีการศึกษา 2020/2021

 

 

ประกาศ สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำกรุงวอชิงตัน เรื่องขายครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คันโดยวิธีทอดตลาด

             
  สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน  

 

การรับสมัครทุนบุคคลทั่วไปในต่างประเทศประจำปี 2563

             
  สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน  

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์

             
  การจัดทำประกันสุขภาพ นทร. ปีการศึกษา 2020-2021  

 

การลงทะเบียนรับข่าวสารภาวะฉุกเฉิน

             

  ประกาศสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับมาตรการสำหรับบุคลากรและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ฉบับที่ 3  

 

 

 

             
    อ่านข่าวเพิ่มเติม...       อ่านข่าวเพิ่มเติม...

 

OEADC

ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

หากท่านมีคำถาม สามารถติดต่อได้ที่ 

 

สถิติผู้ใช้บริการเว็บไซต์

web stats

ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2558 ถึงปัจจุบัน