Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

 •                         

  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 : เยี่ยม นทร. ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

  เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 คณะ สนร.ประกอบด้วย อทป.ณัฏฐิกา ณวรรณโณ คุณวิชัย ภัคยานนท์ (เจ้าหน้าที่หน่วยนักเรียนที่ 2) คุณฐิติมา สุทธาวาสสุนทร (เจ้าหน้าที่หน่วยนักเรียนที่ 1) และคุณขจีพรรณ นามทอง (เจ้าหน้าที่หน่วยการเงินและบัญชี) ได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) ที่กำลังศึกษา ณ Georgetown University กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. จำนวน 10 ราย โดยมี นทร.จาก George Washington University จำนวน 3 ราย และจาก Johns Hopkins University จำนวน 2 ราย เข้าร่วมพบปะกับคณะ สนร. รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 15 ราย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                    

  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 : พบคณะผู้เเทนจาก University of Kentucky

  คณะผู้แทนจาก University of Kentucky (UK) รวม 2 ท่าน ได้แก่ Elizabeth Leibach (Director, International Student & Scholar) และ Christine Stephens-Bez (Sponsored/Scholar Coordinator) ได้เข้าเยี่ยมเยียน สนร. เพื่อแนะนำสถานศึกษาอย่างเป็นทางการ พร้อมแนะนำตัวเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีและยืนยันความพร้อมให้การช่วยเหลือนักเรียนไทยในทุก ๆ ด้าน และได้ขอรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาลของไทย รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลเเละความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาในด้านต่าง ๆอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                       

  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 : พบคณะผู้แทนจาก University of North Texas

  คุณ Lauren Jacobsen-Bridges (International Student & Scholar Services Director) และคุณ Gordon Clark (Intensive English Language Institute Director & Assistant Dean) ผู้แทนจาก University of North Texas (UNT) ได้เข้าเยี่ยมเยียน สนร. เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล เเละความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ สนร. UNT เป็นสถานศึกษาภาครัฐเน้นการเรียนการสอนด้านการวิจัย ตั้งอยู่ที่เมือง Denton รัฐ Texas มีความโดดเด่นในหลายสาขาวิชา อาทิ Music, Engineering, Data Analytic, Public Administration, Emergency Management, และ Hospitality Management อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

   

 •                       

  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 : พบคณะผู้เเทนจาก Shorelight Higher Education

  คณะผู้แทนจาก Shorelight Higher Education (Shorelight) ในความร่วมมือกับ International University Alliance (IUA) รวม 3 ท่าน ได้แก่ Jeffrey C. Capili (Relationship Manager, Sponsor Operations) Jason Vokral (Partnerships Manager, Sponsor Students) และ Christian Eberhardt (Regional Director, US Onshore) ได้เข้าเยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ สนร. เพื่อแนะนำองค์กรและขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักเรียนทุนในความดูแลของ สนร. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

   

 •                       

  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 : พบคณะผู้เเทนจาก University of Missouri at Columbia

  คณะผู้แทนจาก University of Missouri at Columbia (Mizzou) รวม 3 ท่าน ได้แก่ Jillian Collins (Dir. of sponsored student programs) Ryan Griffin (Dir. of International Admissions) และ Mark S. Algren (Executive Dir. of Center for English Language Learning) ได้เข้าเยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนข้อมูลเเละความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ สนร. เกี่ยวกับการพัฒนาความเข้มแข็งด้านวิชาการและการบริการนักศึกษาของ MU อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

   

 •                         

  การจัดส่งแผนการศึกษา Program of Study Report (PSR)

  เริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษา Spring / Winter 2020 สนร. ขอให้นักเรียนทุนทุกท่านจัดส่งเอกสารไปให้ สนร. เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนศึกษา ว่าเป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนด รวมทั้งประกอบการจ่ายค่าเล่าเรียนให้กับสถานศึกษา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                         

  การปรับปรุงงวดการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนสำหรับนักเรียนทุนฝากดูแล

  ตามที่ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา (สนร.) ได้จัดส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนให้นักเรียนทุนฝากดูแลปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 6 เดือน คืองวด มกราคม - มิถุนายน และงวด กรกฎาคม - ธันวาคม นั้น

  โดยที่ สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งว่าการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนของนักเรียนทุนฝากดูแล ให้ สนร. จ่ายครั้งละ 3 เดือน เช่นเดียวกับนักเรียนทุนอื่น ๆ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถดูแลค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนร. จึงขอแจ้งให้น้อง ๆ ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป นักเรียนทุนฝากดูแล จะได้รับค่าใช้จ่ายเป็นราย 3 เดือน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

OEADC

ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

หากท่านมีคำถาม สามารถติดต่อได้ที่ 

 

สถิติผู้ใช้บริการเว็บไซต์

web stats

ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2558 ถึงปัจจุบัน