Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

 •                          

  วันที่ 7 สิงหาคม 2561: พบผู้แทนจาก Missouri University of Science and Technology (MST)

  คณะผู้แทนจาก Missouri University of Science and Technology (MST) 2 ท่าน ได้แก่ Dr. Christopher G. Maples (Interim Chancellor) และ Dr. Jeanie Hofer (Associate Provost of International Affairs) ได้เข้าเยี่ยมเยียน สนร. และแจ้งความก้าวหน้าทางการศึกษาของนักเรียนทุนในความดูแลของ สนร. ซึ่งมีจำนวน 3 ราย ว่า การเรียนของ นทร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีมาก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                                

  การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ

  ด้วย สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน) ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ

  ท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                          

  การแจ้งประวัติเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจ้างงาน

  สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา (สนร.) ขอเรียนเชิญนักเรียนไทย และนักเรียนทุน แจ้งประวัติเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจ้างงานให้กับส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยตอบแบบฟอร์มแจ้งประวัติสำหรับการจ้างงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2561

  ท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                          

  วันที่ 2 สิงหาคม 2561: พบผู้แทนจาก University of South Carolina Aiken (USC Aiken)

  คุณ Sara E. Snyder (International Enrollment Counselor) จาก University of South Carolina Aiken (USC Aiken) ได้เข้าเยี่ยม สนร. เพื่อแนะนำสถานศึกษา และขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับนักเรียนทุนในความดูแลของ สนร.

  ในโอกาสนี้ คุณ Sara ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ University of South Carolina Aiken (USC Aiken) ว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่เน้นเปิดสอนในระดับปริญาตรี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                          

  วันที่ 10 มิถุนายน 2561 : คณะ สนร. และ สกพ. เดินทางเยี่ยม นทร. ณ Michigan State University

  เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2561 คณะ สนร. ประกอบด้วย อท. นิพัทธา บรรจงลิขิตสาร และคุณลภัสนันท์ พัชรณราพงศ์ พร้อมคณะข้าราชการ สำนักงาน ก.พ. คุณอัมพร อัศวเดชศักดิ์ และคุณปุณณัฐฐา ชัยศิริวงศ์ ได้เดินทางจาก การต้อนรับนักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ Brewster Academy เมือง Wolfeboro รัฐ New Hampshire ไปยังเมือง East Lansing รัฐ Michigan เพื่อเยี่ยม นทร. ในความดูแลที่กำลังศึกษา ณ Michigan State University อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

   

 •                         

  วันที่ 7-9 มิถุนายน 2561 : สนร. ต้อนรับ นทร. ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ประจำปี 2561 (TS61) ณ Brewster Academy, Wolfeboro, New Hampshire

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 คณะ สนร. ประกอบด้วย อท. นิพัทธา บรรจงลิขิตสาร คุณกร เทพนรรัตน์ และคุณลภัสนันท์ พัชรณราพงศ์ ได้เดินทางไปดูแลความเรียบร้อยและรอต้อนรับนักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 39 ราย ซึ่งเดินทางมายังสนามบิน Manchester-Boston Reginal Airport รัฐ New Hampshire พร้อมกับคุณอัมพร อัศวเดชศักดิ์ และ คุณปุณณัฐฐา ชัยศิริวงศ์ ข้าราชการ สำนักงาน ก.พ. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

   
           
  ตรวจสอบรายชื่อผู้ทำประกันสุขภาพผ่าน สนร. ประจำปีการศึกษา 2018/2019  

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา

             
  การส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือน ก.ค. - ก.ย. 61 / ก.ค. - ธ.ค. 61  

 

โรงเรียนกำเนิดวิทย์รับสมัครครู 4 ตำแหน่ง

             
  โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี พ.ศ. 2561  

 

Young Talent Program 2018

             
  การรายงานผลการศึกษาประจำภาคการศึกษา Winter/Spring 2018  


 

การให้บริการกุงสุลสัญจร ปี 2561/2018 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

             

 

     

 

 

 

             
    อ่านข่าวเพิ่มเติม...       อ่านข่าวเพิ่มเติม...

 

OEADC

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา (สนร. อเมริกา)

หากนักเรียนท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับเว็บไซต์ สามารถติดต่อ สนร. ได้ที่

สถิติผู้ใช้บริการเว็บไซต์

web stats

ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2558 ถึงปัจจุบัน