Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

 •                          

  วันที่ 10 กันยายน 2561 : เยี่ยม นทร. ณ Pennsylvania State University

  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 คณะ สนร. ประกอบด้วยคุณสมถวิล ทองประเสริฐ และคุณฐิติมา สุทธาวาสสุนทร ได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนที่ Pennsylvania State University เมือง State College รัฐ Pennsylvania และประชุมร่วมกับนักเรียนทุนจำนวน 12 ราย

  น้อง ๆ นักเรียนทุนได้เล่าเกี่ยวกับการเรียนและสถานศึกษาว่า การเรียนเป็นไปอย่างราบรื่น สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัยดีมาก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                          

  วันที่ 13 กันยายน 2561 : พบผู้แทนจาก Kent State University

  คุณ Salma Benhaida (Director of International Recruitment, Admissions & Sponsored Student Services, Office of Global Education) จาก Kent State University ได้เข้าเยี่ยมเยียน สนร. และแจ้งความก้าวหน้าทางการศึกษาของนักเรียนทุนในความดูแลของ สนร. ซึ่งมีจำนวน 1 ราย ว่า การเรียนของ นทร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีมาก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                          

  ประกาศเตือนภัยเฮอร์ริเคน

  ด้วย สนร. ได้รับทราบข่าวประกาศเตือนภัยพายุเฮอร์ริเคน Florence ซึ่งขณะนี้คาดว่าศูนย์กลางของพายุจะพัดเข้าชายฝั่งระหว่างเมือง Wilmington รัฐ North Carolina ถึงรัฐ Virginia ในเช้าของวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 โดยพายุลูกนี้จะมีความเร็วของลมไม่น้อยกว่า 145 ไมล์ต่อชั่วโมง (หรือประมาณ 233 kph) ทำให้พายุดังกล่าวมีความรุนแรงอยู่ใน Category 4 โดยจะทำให้มีฝนตกหนัก ซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมอย่างเฉียบพลัน มีคลื่นลมแรงสูงถึง 23 ฟุต (7 meters) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                          

  วันที่ 19-21 สิงหาคม 2561: เยี่ยม นทร. TS61 ที่ Brewster Academy

  สนร. เดินทางไปเยี่ยมติดตามความคืบหน้าและปัจฉิมนิเทศน์การเข้าร่วมโครงการ Summer Orientation Program ของนักเรียนทุนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปี 2561 (TS61) จำนวน 55 คน ณ Brewster Academy รัฐ New Hampshire โดยมี อท. นิพัทธา บรรจงลิขิตสาร นางสาวขจีพรรณ นามทอง และนายกร เทพนรรัตน์ ร่วมเดินทางไปพบน้องๆ ก่อนที่โครงการภาคฤดูร้อนจะสิ้นสุดลงในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 และน้องๆ จะแยกย้ายเดินทางไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่อไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

   

 •                         

  การรับสมัครทุนบุคคลทั่วไปในต่างประเทศ ประจำปี 2561

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศ เพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2561 จำนวน 26 ทุน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 กันยายน 2561

  ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                                

  การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ

  ด้วย สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน) ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ

  ท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                          

  การแจ้งประวัติเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจ้างงาน

  สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา (สนร.) ขอเรียนเชิญนักเรียนไทย และนักเรียนทุน แจ้งประวัติเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจ้างงานให้กับส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยตอบแบบฟอร์มแจ้งประวัติสำหรับการจ้างงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2561

  ท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

   
           
 

การทดลองโอนเงินสำหรับค่าใช้จ่ายประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561

 

 

กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครนักการทูตปฏิบัติการ จำนวน 50 ตำแหน่ง

             
  ระกาศเตือนภัยเฮอร์ริเคน  

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

             
  ตรวจสอบรายชื่อผู้ทำประกันสุขภาพผ่าน สนร. ประจำปีการศึกษา 2018/2019  

 

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

             
  การส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือน ก.ค. - ก.ย. 61 / ก.ค. - ธ.ค. 61  


 

การรับสมัครทุนบุคคลทั่วไปในต่างประเทศ ประจำปี 2561

             

  การรายงานผลการศึกษาประจำภาคการศึกษา Winter/Spring 2018  

 

ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

             
    อ่านข่าวเพิ่มเติม...       อ่านข่าวเพิ่มเติม...

 

OEADC

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา (สนร. อเมริกา)

หากนักเรียนท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับเว็บไซต์ สามารถติดต่อ สนร. ได้ที่

สถิติผู้ใช้บริการเว็บไซต์

web stats

ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2558 ถึงปัจจุบัน