Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

 •                       

  สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน

  ด้วยสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. (ตามเวลา US Eastern Time Zone) ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

   

 •                    

  วันที่ 25 กันยายน 2563 : พิธีเปิดสมาคมกลางนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา และประชุมนักเรียนทุนรัฐบาล และนักเรียนทุนอื่น ณ กรุงวอชิงตัน

  เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา จัดพิธีเปิดสมาคมกลางนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ โดยมีนายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เป็นประธานในพิธี และ อท. บุศรา กาญจนาลัย ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร 3 เหล่าทัพ หัวหน้าส่วนราชการ ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และคณะผู้แทนนักเรียนผู้ก่อตั้งสมาคมกลางนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมงาน ณ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นที่ตั้งของสมาคมกลางนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา อ่านรายละเอียดที่นี่

   

 •                       

  แจ้งประกาศสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับมาตรการสำหรับบุคลากรและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ฉบับที่ 3

  ด้วย สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศเกี่ยวกับมาตรการสำหรับบุคลากรและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ฉบับที่ 3  
  สนร. จึงขอให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวโดยเคร่งครัด สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

   

 

   
           
 

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน

 

 

ประกาศ สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำกรุงวอชิงตัน เรื่องขายครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คันโดยวิธีทอดตลาด

             
  ตรวจสอบรายชื่อผู้ทำประกันสุขภาพผ่าน สนร. ประจำปีการศึกษา 2020/2021  

 

การรับสมัครทุนบุคคลทั่วไปในต่างประเทศประจำปี 2563

             
  การจัดทำประกันสุขภาพ นทร. ปีการศึกษา 2020-2021  

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์

             
  ประกาศสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับมาตรการสำหรับบุคลากรและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ฉบับที่ 3  

 

การลงทะเบียนรับข่าวสารภาวะฉุกเฉิน

             

 

     

 

 

 

             
    อ่านข่าวเพิ่มเติม...       อ่านข่าวเพิ่มเติม...

 

OEADC

ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

หากท่านมีคำถาม สามารถติดต่อได้ที่ 

 

สถิติผู้ใช้บริการเว็บไซต์

web stats

ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2558 ถึงปัจจุบัน