Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

 •                          

  วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 : เยี่ยม นทร. ณ University of Virginia เมือง Charlottesville

  เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 คณะ สนร. ประกอบด้วย อทป. อรรถพร รูปงาม และพี่วิชัย ได้เดินทางไปเยี่ยมน้อง ๆ นักเรียนทุนรัฐบาล (นทร.) ที่กำลังศึกษาอยู่ ณ University of Virginia (UVA) ในเมือง Charlottesville รัฐ Virginia จำนวน 6 ราย และน้องนักเรียนทุนอานันทมหิดล 1 ราย รวม 7 ราย คณะ สนร. ได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับน้อง ๆ นทร. หลังจากนั้นได้จัดประชุม ณ บ้านพักของน้องณัฐฐ หอมดี นทร. ทุน ก. วิทย์ ชั้นปีที่ 3 ระดับปริญญาเอก โดย สนร. ได้ชี้แจงกฎ ระเบียบ และตอบข้อซักถามของ นทร. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                          

  วันที่ 22 พฤษภาคม 2561: พบคณะผู้แทนจาก Florida Institute of Technology

  คณะผู้แทนจาก Florida Institute of Technology (FIT) รวม 3 ท่าน ได้แก่ Dr. Randall L. Alford (Vice President of Student Affairs) Gary L. Hamme (Vice President of Enrollment Management) และ Betty Jean Humpherys (ELS Language Center Director) ได้เข้าเยี่ยมเยียน สนร. และแจ้งความก้าวหน้าทางการศึกษาของนักเรียนทุนโอดอส ซึ่งขณะนี้ใกล้จะสำเร็จการศึกษาแล้ว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                                

  โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี พ.ศ. 2561

  ด้วย สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดโครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม เพ ลา เพลิน จังหวัดบุรีรัมย์ และสถานที่ใกล้เคียง และรับสมัครนักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ระหว่างปิดภาคการศึกษาในต่างประเทศและเดินทางกลับประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน และนักเรียนทุนรัฐบาลก่อนเดินทางไปศึกษา จำนวน 30 คน รวมเป็นจำนวน 60 คน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                          

  ประกาศเตือนภัยทอร์นาโด และเฮอร์ริเคน

  ขณะนี้สภาพอากาศในสหรัฐอเมริกากำลังอยู่ในช่วงของการเกิดพายุทอร์นาโดได้บ่อยครั้งคือ ในระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน และกำลังจะเคลื่อนเข้าสู่ช่วงของการเกิดพายุเฮอร์ริเคนอีกในเร็ว ๆ นี้ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุนทุกท่าน ขอให้ระมัดระวังการใช้ชีวิตประจำวัน การเดินทาง และติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศอย่างสม่ำเสมอ

  สำหรับนักเรียนทุนที่ศึกษาในรัฐที่ได้รับผลกระทบจากพายุทอร์นาโด และพายุเฮอร์ริเคนบ่อยครั้ง ได้แก่ รัฐที่ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางค่อนไปทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกา รัฐที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งมหาสมุทร Atlantic อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

   

 •                          

  วันที่ 27 มีนาคม 2561: พบคณะผู้แทนจาก The Pennsylvania State University

  คณะผู้แทนจาก The Pennsylvania State University (PSU) รวม 2 ท่าน ได้แก่ คุณ Mary M. Adams (Associate Director, Undergraduate Admissions) และ คุณ William T. Shuey (International Sponsor Relations Manager, Global Programs) ได้เข้าเยี่ยม สนร. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเเละความคิดเห็น

  ในโอกาสนี้ PSU ได้แจ้งผลการเข้าร่วมโครงการ OCSC Expo ที่ประเทศไทยเมื่อปลายปี 2560 ว่า PSU ได้รับความสนใจจากนักเรียนทุนส่วนตัวและนักเรียนทุนรัฐบาลเป็นอย่างดี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                         

  กิจกรรม "การแนะแนวอาชีพในภาครัฐและภาคเอกชน" (Open Hearts Open Homes) ครั้งที่ 2

  ด้วย สำนักงาน ก.พ. จะจัดกิจกรรม "การแนะแนวอาชีพในภาครัฐและภาคเอกชน" (Open Hearts Open Homes) ครั้งที่ 2 สำหรับนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศต่างๆ ในวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยมีกิจกรรมเจาะลึกหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกสารที่จะมาให้ข้อมูล อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

OEADC

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา (สนร. อเมริกา)

หากนักเรียนท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับเว็บไซต์ สามารถติดต่อ สนร. ได้ที่

สถิติผู้ใช้บริการเว็บไซต์

web stats

ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2558 ถึงปัจจุบัน