Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

 •                       

  ประกาศแจ้งผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน

  ตามประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา (สนร.) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน ความแจ้งแล้ว นั้น สนร. ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เสร็จสิ้น จึงขอประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน ดังนี้

   

 •                    

  วันที่ 21 ธันวาคม 2563 : การจัดประชุมออนไลน์ ครั้งที่ 1

  หลังจากที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สนร. ได้ชะลอการเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนในความดูแลตามประเพณีที่ปฏิบัติเป็นประจำทุกปี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนั้น ในปีงบประมาณนี้ สนร. จึงได้ปรับรูปแบบการพบปะเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนเป็นรูปแบบการประชุมทางออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom แทน โดยกำหนดจัดเป็นประจำทุกเดือนสลับเปลี่ยนไปตามสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อเป็นโอกาสให้ สนร. ได้ติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษา การดำรงชีวิตในสถานการณ์ CIVID-19 และตอบปัญหาข้อสงสัยต่าง ๆ ของนักเรียนทุน ซึ่งในเดือนธันวาคม 2563 เป็นการจัดครั้งแรก ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 อ่านรายละเอียดที่นี่

   

 •                       

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน

  ตามประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา เรื่องการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ที่ได้กำหนดสอบข้อเขียนในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 และสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 นั้น สนร. ขอประกาศรายชื่อและลำดับหมายเลขผู้มีสิทธิ์เข้าสอบดังนี้ 

   

 •                       

  แจ้งประกาศสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับมาตรการสำหรับบุคลากรและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ฉบับที่ 3

  ด้วย สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศเกี่ยวกับมาตรการสำหรับบุคลากรและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ฉบับที่ 3  
  สนร. จึงขอให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวโดยเคร่งครัด สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

   

 

   
           
 

ประกาศแจ้งผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน

 

 

ประกาศ สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำกรุงวอชิงตัน เรื่องขายครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คันโดยวิธีทอดตลาด

             
  การส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือน ม.ค. - มี.ค. 2564  

 

การรับสมัครทุนบุคคลทั่วไปในต่างประเทศประจำปี 2563

             
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน  

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์

             
  ประกาศสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับมาตรการสำหรับบุคลากรและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ฉบับที่ 3  

 

การลงทะเบียนรับข่าวสารภาวะฉุกเฉิน

             

 

     

 

 

 

             
    อ่านข่าวเพิ่มเติม...       อ่านข่าวเพิ่มเติม...

 

OEADC

ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

หากท่านมีคำถาม สามารถติดต่อได้ที่ 

 

สถิติผู้ใช้บริการเว็บไซต์

web stats

ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2558 ถึงปัจจุบัน