Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

 •                          

  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561: พบผู้แทนจาก Indiana University - Purdue University Indianapolis

  คณะผู้แทนจาก Indiana University - Purdue University Indianapolis (IU-PUI) รวม 3 ท่าน ได้แก่ Kate Dobson (Asst. Dir. of Int’l Admissions) Jane Talla (Sponsored and Exchange Student Services Manager) และ Jordan Gusich (Senior Asst. Dir. For Academic Affairs) ได้เข้าเยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนข้อมูลเเละความคิดเห็นกับ สนร. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                         

  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561: พบผู้แทนจาก Boston University

  คุณ Scott M. Dyer (Senior Assistant Director) ผู้แทนจาก Boston University (BU) ได้เข้าเยี่ยมเยียน สนร. เป็นครั้งแรกเพื่อแนะนำสถานศึกษาอย่างเป็นทางการ พร้อมแนะนำตัวและข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ของสถานศึกษาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีและยืนยันความพร้อมให้การช่วยเหลือนักเรียนไทยในทุก ๆ ด้าน และได้ขอรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาลของไทย รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลเเละความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาในด้านต่าง ๆ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                          

  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 : พบคณะผู้เเทน Michigan State University

  คณะผู้แทนจาก Michigan State University (MSU) นำโดย Robert Coffey, Mark Albee, Lewis Cardenas, Kristina Kamensky, Nicole Namy and Paul North  เยี่ยมเยียน สนร. และพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนแจ้งความคืบหน้าโครงการต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัยในช่วงปีที่ผ่านมา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

   

 •                                

  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561: พบผู้แทนจาก Texas Tech University

  Dr. Justin Simundson, Senior Advisor, International Sponsored Student Programs ซึ่งเป็นผู้แทนจาก Texas Tech University (TTU) ได้เข้าเยี่ยมเยียน สนร. เป็นครั้งแรกเพื่อแนะนำสถานศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูลเเละความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ สนร. และหารือเกี่ยวกับโครงการทุนต่างๆ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                          

  การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ

  ด้วย สำนักงาน ก.พ. ได้ยกเลิกหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 10 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2553 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 2 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 นักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนที่สนใจรับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

   
           
  การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ  

 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน รับสมัครอาจารย์

             
  การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ทั่วสหรัฐอเมริกา  

 

การให้บริการกุงสุลสัญจร ปี 2561/2018 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

             
  แนะนำอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ประจำ สนร. กรุงวอชิงตัน  

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน รับสมัครอาจารย์

             
  การส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือน ม.ค. - มี.ค. / ม.ค. - มิ.ย. 2561  

 


 

 

             

 

     

 

 

 

             
    อ่านข่าวเพิ่มเติม...       อ่านข่าวเพิ่มเติม...
OEADC

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา (สนร. อเมริกา)

หากนักเรียนท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับเว็บไซต์ สามารถติดต่อ สนร. ได้ที่

สถิติผู้ใช้บริการเว็บไซต์

web stats

ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2558 ถึงปัจจุบัน