Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

 •                                

  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 : พบผู้แทนจาก Northern Oklahoma College และ Oklahoma State University

  Dr. Rick Edgington, Vice President of Enrollment Management จาก Northern Oklahoma College และคุณ Karen Sebring, Coordinator of Sponsored Students จาก Oklahoma State University ได้เข้าเยี่ยมเยียน สนร. เพื่อแนะนำสถานศึกษา และขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับนักเรียนทุนในความดูแลของ สนร. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                          

  วันที่ 5 ตุลาคม 2561: พบผู้แทนจาก Mercersburg Academy

  คุณ Anna Crouch, Director of Admission, Mercersburg Academy ได้เข้าเยี่ยมเยียน สนร. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน และการศึกษาของ นทร. โดยคุณ Anna ได้แจ้งให้ทราบว่า Mercersburg Academy เป็นโรงเรียนประจำระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความพร้อมในเรื่องการศึกษา กีฬา และศิลปะ ตั้งอยู่ในเมือง Mercersburg รัฐ Pennsylvania ห่างจากกรุงวอชิงตัน เพียง 90 ไมล์ และเคยมีนักเรียนทุนรัฐบาลศึกษา ณ Mercersburg Academy ปัจจุบัน มีนักเรียนไทยทุนส่วนตัวศึกษา ณ Mercersburg Academy จำนวน 4 คน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

   

 •                         

  วันที่ 20 กันยายน 2561 : พบผู้แทนจาก University of North Texas

  คุณ Aleka Myre (Director of Sponsored Student Program, UNT International) จาก University of North Texas (UNT) ได้เข้าเยี่ยมเยียน สนร. และแจ้งความก้าวหน้าทางการศึกษาของนักเรียนทุนในความดูแลของ สนร. ซึ่งมีจำนวน 1 ราย ว่า การเรียนของ นทร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีมาก

  UNT เป็นสถานศึกษาภาครัฐ มีนักศึกษาประมาณ 38,000 คน มีความโดดเด่นในหลายสาขาวิชา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                          

  วันที่ 10 กันยายน 2561 : เยี่ยม นทร. ณ Pennsylvania State University

  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 คณะ สนร. ประกอบด้วยคุณสมถวิล ทองประเสริฐ และคุณฐิติมา สุทธาวาสสุนทร ได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนที่ Pennsylvania State University เมือง State College รัฐ Pennsylvania และประชุมร่วมกับนักเรียนทุนจำนวน 12 ราย

  น้อง ๆ นักเรียนทุนได้เล่าเกี่ยวกับการเรียนและสถานศึกษาว่า การเรียนเป็นไปอย่างราบรื่น สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัยดีมาก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                          

  วันที่ 13 กันยายน 2561 : พบผู้แทนจาก Kent State University

  คุณ Salma Benhaida (Director of International Recruitment, Admissions & Sponsored Student Services, Office of Global Education) จาก Kent State University ได้เข้าเยี่ยมเยียน สนร. และแจ้งความก้าวหน้าทางการศึกษาของนักเรียนทุนในความดูแลของ สนร. ซึ่งมีจำนวน 1 ราย ว่า การเรียนของ นทร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีมาก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

   
           
 

การส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561

 

 

ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา และฝึกงาน

             
  การทดลองโอนเงินสำหรับค่าใช้จ่ายประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561  

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

             
  ตรวจสอบรายชื่อผู้ทำประกันสุขภาพผ่าน สนร. ประจำปีการศึกษา 2018/2019  

 

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

             
  การรายงานผลการศึกษาประจำภาคการศึกษา Winter/Spring 2018  

 

 

 

             

 

     

 

 

 

             
    อ่านข่าวเพิ่มเติม...       อ่านข่าวเพิ่มเติม...

 

OEADC

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา (สนร. อเมริกา)

หากนักเรียนท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับเว็บไซต์ สามารถติดต่อ สนร. ได้ที่

สถิติผู้ใช้บริการเว็บไซต์

web stats

ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2558 ถึงปัจจุบัน