Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

 •                                                    

   

   

 •                                                    

   

   

 •                                

  โครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2560

  ด้วย สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดโครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาลที่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ สร้างความตระหนักรู้ในการเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลและกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้และเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักเรียนทุนของรัฐบาล  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                                                    

  วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 : พบคณะผู้เเทนจาก Florida Institute of Technology

  คณะผู้แทนจาก Florida Institute of Technology (FIT) รวม 3 ท่าน ได้แก่ Randall L. Alford (VP of Student Affairs) Gary L. Hamme (VP of Enrollment Mgmt) และ Betty Jean Humpherys (ELS Language Center Dir.) ได้เข้าเยี่ยมเยียน สนร. เพื่อแจ้งความก้าวหน้าทางการศึกษาของ นร. ทุนโอดอส ที่อยู่ในความดูแลของ สนร. รวม 4 ราย ว่าทุกรายมีผลการศึกษาในเกณฑ์ดี โดย FIT ได้จัดเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือนักเรียนทุนในความดูแลของ สนร. เป็นอย่างดี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                                                    

  การปรับระบบงานของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลนักเรียน

  ด้วย สนร. ได้มีการปรับระบบงานของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลนักเรียน มีผลตั้งแต่วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป จึงขอแจ้งรายละเอียดประเภททุนที่ดูแล พร้อมทั้งข้อมูลการติดต่อของเจ้าหน้าที่แต่ละรายดังนี้

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                                

  วันที่ 28 มีนาคม 2560: พบคณะผู้แทนจากกลุ่ม Study in Minnesota

  ด้วย สนร. ได้รับเชิญจาก นายประโยชน์ เพ็ญสุต อัคราชทูต (ฝ่ายพาณิชย์) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ให้เข้าร่วมพบปะกับคณะผู้แทนจากกลุ่ม Study in Minnesota นำทีมโดย Rachel Limon, International Trade Representative Minnesota Trade Office และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จำนวน 9 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย University of Minnesota at Twin Cities, University of Minnesota at Duluth, University of Minnesota at Crookston, Minnesota State University at Moorhead, Saint Mary’s University of Minnesota, Winona State University, Gustavus Adolphus College, Mitchell Hamline School of Law, และ Saint Johns’s Prep. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                                                    

  การสลับสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลข้าราชการลาศึกษาและฝึกอบรม

  ด้วย สนร. มีการสลับสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลข้าราชการลาศึกษาและฝึกอบรมทุกท่าน จากเดิม คุณปิยรัตน์ นวรัตน์ ณ อยุธยา เปลี่ยนเป็น คุณกร เทพนรรัตน์ มีผลตั้งแต่วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป โดยทุกท่านสามารถติดต่อคุณกรได้ที่

  กร เทพนรรัตน์ (หน่วยนักเรียนที่ 2)
  อีเมล
  โทร. 202-667-6084  

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

   
           
  รายงานผลการศึกษาประจำภาคการศึกษา Winter/Spring 2017  

 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปภัมถ์ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงานนานาชาติประจำปี 2560

             
  โครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2560  

 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

             
  การปรับระบบงานของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลนักเรียน  

 

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครอาจารย์

             
  การส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือนเมษายน - มิถุนายน 2560  


 

Employment Opportunities at Kamnoetvidya Science Academy

             
  แนวทางการปฏิบัติตนในการศึกษาและใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกา  

 


 

 

             

 

     

 

 

 

             
    อ่านข่าวเพิ่มเติม...       อ่านข่าวเพิ่มเติม...

 

 

OEADC

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา (สนร. อเมริกา)

หากนักเรียนท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับเว็บไซต์ สามารถติดต่อ สนร. ได้ที่

สถิติผู้ใช้บริการเว็บไซต์

web stats

ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2558 ถึงปัจจุบัน