Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

 •                         

  การปรับปรุงงวดการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนสำหรับนักเรียนทุนฝากดูแล

  ตามที่ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา (สนร.) ได้จัดส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนให้นักเรียนทุนฝากดูแลปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 6 เดือน คืองวด มกราคม - มิถุนายน และงวด กรกฎาคม - ธันวาคม นั้น

  โดยที่ สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งว่าการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนของนักเรียนทุนฝากดูแล ให้ สนร. จ่ายครั้งละ 3 เดือน เช่นเดียวกับนักเรียนทุนอื่น ๆ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถดูแลค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนร. จึงขอแจ้งให้น้อง ๆ ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป นักเรียนทุนฝากดูแล จะได้รับค่าใช้จ่ายเป็นราย 3 เดือน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                     

  แนะนำอัครราชทูต และอัครราชทูตที่ปรึกษา ประจำ สนร.สหรัฐอเมริกา

  สนร.ขอต้อนรับ อท. กษิรัตน์ สุรวิชัย ที่ได้เดินทางมาดำรงตำแหน่งอัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) ประจำ สนร. สหรัฐอเมริกา แทน อท. นิพัทธา บรรจงลิขิตสาร ที่หมดวาระไป และ อทป. ณัฏฐิกา ณวรรณโณ ที่ได้เดินทางมาดำรงตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

 •                       

  ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ (Strategy-based)

  ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ (Strategy-based) ในรูปแบบของทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 14 ทุน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

   

 •                         

  วันที่ 15-17 สิงหาคม 2562 : ปัจฉิมนิเทศโครงการ Brewster Academy Summer Program

  สนร. เดินทางเยี่ยมเยียนติดตามความคืบหน้าและปัจฉิมนิเทศโครงการ Brewster Academy Summer Program ของนักเรียนทุนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปี 2562 (TS62) จำนวน 54 คน ณ Brewster Academy รัฐ New Hampshire โดยมี อท. นิพัทธา บรรจงลิขิตสาร นางสาวขจีพรรณ นามทอง นางสาวลภัสนันท์ พัชรณราพงศ์ และนายกร เทพนรรัตน์ ร่วมเดินทางไปพบน้องๆ ก่อนที่โครงการภาคฤดูร้อนจะสิ้นสุดลงในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 และน้องๆ จะแยกย้ายเดินทางไปศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่อไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

   

OEADC

ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

หากท่านมีคำถาม สามารถติดต่อได้ที่ 

 

สถิติผู้ใช้บริการเว็บไซต์

web stats

ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2558 ถึงปัจจุบัน