Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวกิจกรรม สนร. รวมข่าวกิจกรรม สนร. ปี 2562 วันที่ 26-28 ธันวาคม 2562 : พบ นทร. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ SIT รัฐ Vermont

วันที่ 26-28 ธันวาคม 2562 : พบ นทร. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ SIT รัฐ Vermont

สนร. เดินทางไปเยี่ยมเพื่อพบปะ พูดคุย ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือนักเรียนทุนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปี 2562 (TS62) ซึ่งจะต้องเตรียมตัวเพื่อสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 57 คน ณ School for International Training (SIT) รัฐ Vermont โดยมี ป้าดะ - อท.กษิรัตน์ สุรวิชัย พี่นก -อทป.ณัฏฐิกา ณวรรณโณ พี่ก้อย - นางสาวลภัสนันท์ พัชรณราพงศ์ และน้ากร - นายกร เทพนรรัตน์ ร่วมเดินทางไปพร้อมกันในโครงการ Winter Program 2019

การเยี่ยมน้องๆ ในครั้งนี้ สนร. ได้ชี้แจงเรื่องสำคัญที่ควรทราบและปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฏระเบียบ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของนักเรียนทุนรัฐบาล ได้ให้คำแนะนำน้องๆ TS62 เพื่อการเตรียมตัวเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ย้ำให้ทราบว่า นทร.จะต้องศึกษาให้ตรงตามโครงการศึกษาที่เจ้าของทุนได้กำหนด และ สนร.ได้ร่วมประชุมกับนักเรียนทุนรัฐบาลรุ่นพี่ซึ่งเป็นอดีตนักเรียนทุนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้ผ่านโครงการมาก่อน เพื่อรับทราบมุมมองและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ในการนำไปพัฒนาปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้นในปีต่อๆ ไป

ก่อนเดินทางกลับ สนร. ได้ร่วมประชุมกับคณะผู้ดำเนินการโครงการ Winter Program ซึ่งมีคุณ Jesse Friedman และ Chris Brown เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการ หารือเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงการในแง่มุมต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโครงการในปี 2020 ต่อไป