Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวกิจกรรม สนร. รวมข่าวกิจกรรม สนร. ปี 2560 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 : พบ นทร. ที่ Johns Hopkins University

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 : พบ นทร. ที่ Johns Hopkins University

คณะ สนร. นำโดย อท. นิพัทธา พี่สมถวิล และพี่ฐิติมา ได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนที่ Johns Hopkins University เมือง Baltimore รัฐ Maryland และประชุมร่วมกับนักเรียนทุนจำนวน 6 ราย เพื่อรับทราบความเป็นอยู่ของ นทร. และชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ นทร. รวมทั้งตอบข้อซักถามต่าง ๆ

 

นอกจากนี้ น้อง ๆ นักเรียนทุนได้เล่าเกี่ยวกับสถานศึกษาว่า มีระบบรักษาความปลอดภัยดีมาก โดยสถานศึกษาจะจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถรับส่งเพื่อรับนักเรียนจากตึกเรียนไปส่งยังบ้านพักซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานศึกษา โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่นักเรียนเลิกเรียนค่ำมาก ๆ  อย่างไรก็ตาม โดยที่บริเวณภายนอกมหาวิทยาลัยอาจมีกลุ่มผู้ไม่หวังดี คณะ สนร. จึงเตือนน้องๆ ให้ระมัดระวังตัว และไม่ออกนอกบ้านพักในยามวิกาล หลังจากนั้น คณะ สนร.และน้อง ๆ ได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และเข้าเยี่ยมชมห้องทดลองต่าง ๆ รวมทั้งบ้านพักด้วย