Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวกิจกรรม สนร. รวมข่าวกิจกรรม สนร. ปี 2559 วันที่ 20-22 เม.ย. 2559: พบ นทร. ที่ NE และ IA

วันที่ 20-22 เม.ย. 2559: พบ นทร. ที่ NE และ IA

20 เม.ย. 59 : เยี่ยม นทร. ณ University of Nebraska, Medical Center และ University of Nebraska, Lincoln

คณะ สนร. นำโดย อท. พิรุฬ พี่สุปราณี (หน่วยการเงิน) และพี่ฐิติมา (หน่วยนักเรียน) ร่วมกับ อทป. กฤษฎา ธาราสุข จากสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกเดินทางจากกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ไปถึง University of Nebraska, Medical Center ในช่วงบ่าย ซึ่งเป็นการมาเยี่ยมมลรัฐ Nebraska ครั้งแรกของ คณะ สนร. โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากน้องมด (สุธิดา บุญสิทธิ์) นทร. ก. วิทย์ สาขาวิศวกรรมเภสัช พาเยี่ยมชมสถานศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็นทั้งส่วนศูนย์วิจัยและโรงพยาบาล Nebraska Medicine โดยน้องมดเล่าว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ติดอันดับ 1 ใน 100 Great Hospitals in America จัดลำดับโดย Becker’s Hospital Review และยังเคยเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคอีโบลา เมื่อปี พ.ศ. 2558 University of Nebraska, Medical Center โด่งดังมากเรื่องงานวิจัยด้านโรคมะเร็ง มีศูนย์ Cancer Center ซึงได้รับการสนับสนุนจาก Warren Buffett มหาเศรษฐีชาวอเมริกันซึ่งเกิดที่เมือง Omaha รัฐ Nebraska

นอกจากนี้น้องมดยังได้พาคณะ สนร. เข้าชมห้องทดลองของตนซึ่งขณะนี้น้องมดกำลังทำงานวิจัยเกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงินซึ่งเป็นโรคผิวหนังเรื้อรังชนิดหนึ่ง น้องมดเล่าว่านักเรียนไทยที่นี่มีไม่มากนัก เพื่อนส่วนใหญ่จึงเป็นนักเรียนชาวต่างชาติ สภาพความเป็นอยู่โดยรอบมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัยมาก และค่าครองชีพก็ไม่สูงนัก

  
     
 
     
 
     
 
     
 
     

 

 

ในช่วงบ่าย คณะ สนร. ได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนที่กำลังศึกษาอยู่ที่ University of Nebraska, Lincoln โดยมีน้องรี (ศุภพัชรี ธนสารไพบูลย์) ทุน ก. วิทย์ฯ สาขา Natural resource sciences ซึ่งเพิ่งสำเร็จการศึกษาและกำลังเตรียมตัวกลับประเทศไทย น้องอ้อย (กนกวรรณ เที่ยงธรรม) ทุน ก.พ. สาขา Agronomy and Horticulture น้องจุ๊ (รุ่งรวี บุญทั่ง) ทุน ก.พ. สาขา Crop Physiology and Production น้องโมเดิร์น (ธรรมศักดิ์ เธียรนิเวศน์) สาขา Computer Science และน้องหนุ่ม นักเรียนทุนทหารบก สาขา Water resource engineering พาเยี่ยมชมสถานศึกษา น้องจุ๊ยังได้พา คณะ สนร. เข้าชมแปลงทดลองใน green house ที่น้องจุ๊กำลังทำงานวิจัยเรื่องการพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ข้าวสาลี น้องจุ๊เล่าว่าอยากนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในสหรัฐฯ ไปปรับให้เกษตรกรในประเทศไทยใช้จริง

นักเรียนทุนที่นี่อยู่กันอย่างอบอุ่น มีการรวมตัวพบปะกันเป็นประจำ ภายในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัยสูง น้องๆ ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาด้านการศึกษา เพราะอาจารย์ที่ปรึกษาให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี นอกจากนี้คณะ สนร. ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์วิทวัส ศรีสอ้าน Associate Professor ภาควิชา Computer Science and Engineering เข้าร่วมประชุมด้วย โดยอาจารย์วิทวัส ได้อธิบายขั้นตอนการ publish งานของภาควิชาว่านักเรียนจะต้องมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์อย่างน้อย 3-4 งาน โดยนำงานแต่ละอย่างมาเป็นส่วนหนึ่งขอวิทยานิพนธ์ และ นอกจากนี้ อทป. กฤษฎา ได้แนะนำงานของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ให้การสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังได้แนะนำสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา (The Association of Thai Professionals in America and Canada : ATPAC) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา

University of Nebraska, Lincoln เป็นสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงด้านเกษตรกรรม และ Natural Resource แห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ด้วยลักษณะทางภูมิภาคของรัฐที่มีลักษณะกันดาร แต่มีหิมะตกบ่อยครั้ง ทำให้ต้องนำน้ำบาดาลมาใช้ในการเกษตร นอกจากนี้ทีมฟุมบอลของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ หรือ Cornhuskers ก็มีชื่อเสียงโด่งดังไม่น้อยเลยเหมือนกัน

  
     
 
     
 
     
 
     
 
     

 

 

21 เม.ย. 59: เยี่ยม นทร. ณ University of Iowa

คณะ สนร. ได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนต่อที่มลรัฐ Iowa โดยสถานศึกษาแห่งแรกที่มีโอกาสได้ต้อนรับคณะ สนร. คือน้องๆ จาก University of Iowa โดยมีน้องเป็ด (ณัฐวุฒิ ลีลากนก) ทุน ก.พ. สาขา Pharmacy น้องเหมียว (ขนิษฐา ชิตเพชร) ทุน ก.พ. สาขา Pharmaceutics เป็นผู้นำคณะ สนร. เยี่ยมชมสถานศึกษา โดยน้องทั้ง 2 ยังได้พาคณะ สนร. เยี่ยมชมห้องทดลองในส่วนต่างๆ และได้นำคณะ สนร. เข้าพบ Dr. Aliasger Salem, Bighley Professor and Head, Division of Phamaceutics and Translational Therapeutics ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของน้องทั้ง 2 โดย Dr. Salem ได้แสดงความชื่นชมต่อนักเรียนทุนทั้ง 2 รายและนักเรียนทุนรุ่นก่อนมาก เนื่องจากขยัน และมีความกระตือรือร้นในการทำงานวิจัย

ในช่วงเย็น สนร. ได้ประชุมร่วมกับนักเรียนทั้งหมด ซึ่งมีน้องเป็ด น้องเหมียว น้องบิ๊ก (กันต์ วงศ์กำแหง) ทุน ก.พ. สาขา Oral Sciences และคุณหมอป่าน (ทินนาถ สิตตะไพโรจน์) ซึ่งเป็นคุณหมอเฉพาะทางด้านกระดูก มาฝึกอบรมทาง Orthopaedic Foot and Ankle Surgery และ สนร. ต้องขอร่วมแสดงความยินดีกับน้องบิ๊กด้วยเนื่องจากวันที่ประชุมกันนั้นน้องบิ๊กเพิ่งจะสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ผ่านมาสดๆ ร้อนๆ

  
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

 

22 เม.ย. 59: เยี่ยม นทร. ณ Iowa State University

ช่วงเช้าของวันนี้ คณะ สนร. ได้ไปเยี่ยมน้องๆ ยังสถานศึกษาแห่งสุดท้ายคือ Iowa State University โดยได้น้องปุ๋ม (พิจิตรา ประภัสสรมนู) ทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ น้องวีน (ปรีชญา สัญญฑิตย์) ทุน ก. วิทย์ สาขาคณิตศาสตร์ และน้องปั้น (ปานจันทร์ สิทธิเจริญชัย) ทุนอานันทมหิดล สาขาสัตวแพทย์ศาสตร์ ซึ่งเป็นประธานสมาคมนักเรียนไทยปีนี้ด้วย พาเยี่ยมชมบริเวณสถานศึกษาโดยรถประจำทางฟรี โดยรวมแล้วสถานศึกษาแห่งนี้มีขนาดกว้างขวาง และมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ สวยงาม สะอาดสะอ้านเป็นอย่างยิ่ง โดยในบริเวณทางเข้าตึก Memorial Union เป็นที่ตั้งของ Gold Star Hall หรือ อนุสรณ์ที่มีการจารึกรายชื่อของนักศึกษา Iowa State University ที่เสียชีวิตจากการเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่ 1 บนผนัง และนักศึกษาที่นี่มีความเชื่อว่าหากเหยียบพื้นด้านหน้า Gold Star Hall ที่เป็นรูปจักรราศี (Zodiac) จะเรียนไม่จบ จึงได้มีการนำพรมมาวางด้านข้างเพื่อให้นักศึกษาเดินแทน แต่พี่ๆ สนร. เผลอเหยียบกันไปหลายคนเลย

ในช่วงเที่ยง สนร. ได้ร่วมประชุมกับนักเรียนทั้งหมด ซึ่งมีน้องปุ๋ม น้องวีน น้องปั้น และน้องปัจจ์ (ฐิติวัชร์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ) ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล สาขา Computer Science โดยน้องๆ เล่าว่ามีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มหาวิทยาลัยมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีมาก น้องๆ อยู่ร่วมกันที่นี่อย่างอบอุ่น มีการรวมตัวเพื่อทำอาหารทานร่วมกันเป็นประจำ ไม่มีปัญหาด้านการเรียนยกเว้นเรียนหนักเท่านั้น

  
     
 
     
 
     
 
     
 
     
   

และแล้วการเดินทางกว่า 3 วันของ คณะ สนร. ได้สิ้นสุดลง ต้องขอขอบคุณน้องๆ นักเรียนทุนทุกท่านที่ช่วยประสานงานพบปะเยี่ยมเยี่ยนครั้งนี้เป็นอย่างดี และน้องๆ ที่มาร่วมพบปะอย่างพร้อมเพรียงกันทำให้ คณะ สนร. ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ และปัญหาต่างๆ ซึ่ง สนร. จะได้นำไปใช้ปรับปรุงการให้บริการของ สนร. ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป