Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวกิจกรรม สนร. วันที่ 26 มีนาคม 2564: การจัดประชุมออนไลน์ ครั้งที่ 4

วันที่ 26 มีนาคม 2564: การจัดประชุมออนไลน์ ครั้งที่ 4

จากความสำเร็จของการประชุมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom กับนักเรียนในความดูแลของ สนร. ทั่วสหรัฐอเมริกา ใน 3 ครั้งที่ผ่านมา โดย สนร. ได้รับความร่วมมือจากน้อง ๆ เป็นอย่างดี ทำให้ สนร. ได้รับทราบข้อมูล สภาพความเป็นอยู่ และปัญหาต่างๆ ของนักเรียนทุนอย่างมาก เพื่อต่อยอดความสำเร็จนี้ สนร. จึงได้จัดให้มีการประชุมออนไลน์ประจำเดือนครั้งที่ 4 ขึ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2564 นำโดย ป้าดะ อท. กษิรัตน์ สุรวิชัย พี่นก ผช. ณัฏฐิกา ณวรรณโณ พี่วิชัย ภัคยานนท์ และพี่ก้อย ลภัสนันท์ พัชรณราพงศ์ นอกจากนี้ สนร. ยังได้รับเกียรติจาก พี่ใหญ่ อท. สุมาลี สถิตชัยเจริญ อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) ประจำกรุงวอชิงตัน มาร่วมพูดคุยเรื่องสถานการณ์เศรษฐกิจการคลังไทยอีกด้วย

การประชุมออนไลน์ในครั้งนี้ มีนักเรียนทุนในความดูแลของ สนร. ที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในรัฐ California จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ University of California at Berkeley จำนวน 5 ราย University of California at Los Angeles จำนวน 6 ราย University of California at Riverside จำนวน 2 ราย University of California at Merced จำนวน 1 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 15 ราย มาร่วมประชุมเพื่อพบปะพูดคุยและติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาและดำรงชีวิต นอกจากนี้ สนร. ยังได้เชิญนักเรียนทุนอื่นเข้าร่วมสนทนากับพี่ใหญ่ อท. สุมาลี ด้วย โดยเป็นนักเรียนที่กำลังอยู่ที่ University of California at Los Angeles จำนวน 1 ราย

การประชุมเริ่มจากพี่ใหญ่ อท. สุมาลี ได้กล่าวแนะนำสำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่งอยู่ภายใต้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังว่าได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 และเป็น 1 ใน 3 สำนักงานต่างประเทศของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และได้บรรยายเกี่ยวกับโครงสร้างและภาพรวมเศรษฐกิจไทย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจการคลังไทยแก่นักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ พี่ใหญ่ อท. สุมาลียังได้บรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2563-2564 ที่มีแนวโน้มชะลอตัวต่ำกว่าที่คาด สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้รัฐบาลไทยต้องนำเครื่องมือทางการคลังที่หลากหลาย มาใช้เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทย เช่น โครงการเราชนะ โครงการคนละครึ่ง โครงการเราเที่ยวด้วยกัน และโครงการช็อปดีมีคืน รวมทั้งมาตรการอื่น ๆ ผ่านทางสถาบันการเงินของรัฐ นอกจากนี้พี่ใหญ่ยังได้กระตุ้นต่อมความคิดของนักเรียนด้วยประเด็นความท้าทายของประเทศไทยสำหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้วย

หลังจากนั้น สนร. ได้ร่วมพูดคุยกับนักเรียนทั้ง 15 ราย ทราบว่า นักเรียนทุนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ส่วนใหญ่ มีการปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอนซึ่งเป็นแบบออนไลน์ได้ แม้จะมีปัญหาบ้าง โดนสถานศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือทางด้านการศึกษาเป็นอย่างดี รวมทั้ง ป้าดะได้รับฟังปัญหาของนักเรียนบางกลุ่มที่มีปัญหาการติดต่อเพื่อหาสถานที่ที่จะทำงานชดใช้ทุนหลังสำเร็จการศึกษา เพื่อที่จะช่วยประสานไปยังหน่วยงานต่อไป นอกจากนี้ สนร. ยังเปิดเวที “พี่แนะนำน้อง” โดยให้พี่ ๆ นักเรียนปริญญาเอกที่มีประสบการณ์การเรียน การดำรงชีวิตในสถานศึกษาต่างประเทศมากกว่า ได้เล่าให้น้อง ๆ นักเรียนปริญญาตรีและโทฟังถึงวิธีการที่จะทำให้ประสบความสำเร็จการในเรียนและการใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะกับน้องที่กำลังจะเดินทางมาศึกษาที่สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ พี่ ๆ ระดับปริญญาเอกมีการแนะนำน้อง ๆ นักเรียนปริญญาตรีที่กำลังมองหาสถานศึกษาที่จะสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกว่าควรมีแนวทางการพิจารณาเลือกสถานศึกษาให้ตรงกับความต้องการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าจะสำเร็จการศึกษาอย่างแน่นอน รวมทั้งมีการแชร์ข้อมูลของสถานที่ที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ California ด้วย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเอง

  
     
 

ทั้งนี้ สนร. ต้องขอขอบคุณ อท. สุมาลี และน้องๆ ทั้ง 15 รายที่สละเวลามาร่วมประชุมกับ สนร. ในครั้งนี้เป็นอย่างดี ทำให้ คณะ สนร. ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ และปัญหาต่างๆ ซึ่ง สนร. จะได้นำไปใช้ปรับปรุงการให้บริการของ สนร. ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะ