Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวกิจกรรม สนร. วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 : พบ นทร. ที่รัฐ North Carolina

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 : พบ นทร. ที่รัฐ North Carolina

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

           หลังจากที่ไม่ได้ไปเยี่ยมและชื่นชมความก้าวหน้าในการศึกษาของ นทร. ที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีที่ตั้งอยู่ในรัฐ North Carolina มาร่วมทศวรรษ ในปีนี้ ก็เป็นโอกาสที่คณะ สนร. นำโดย อท. กษิรัตน์ สุรวิชัย พี่สมถวิล ทองประเสริฐ และพี่ฐิติมา เลิศวนสิริวรรณ ได้ออกเดินทางจากกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ไปถึง Duke University เมือง Durham ในช่วงบ่าย นับได้ว่าเป็นครั้งแรกในรอบเกือบทศวรรษของคณะ สนร. ซึ่งการเดินทางครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากน้องๆ นักเรียนทุนธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาเศรษฐศาสตร์ น้องนนท์ (นนท์ พฤกษ์ศิริ) น้องพลีส (พรหมวรัท ประดิษฐ) และน้องม่อน (ศุภชาติ ลีวิวัฒน์วงศ์) ทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ พาเดินเยี่ยมชมสถานศึกษาโดยรอบ ห้องสมุด ห้องอาหาร รวมทั้ง Chapel ในมหาวิทยาลัยแม้ว่าจะมีสายฝนโปรยปรายก็ตาม น้องๆ เล่าว่าสถานศึกษาแห่งนี้ ประกอบด้วย West Campus, East Campus, Central Campus และ Medical Center โดยสถานศึกษามีรถประจำทางบริการรับ-ส่งระหว่าง Campus และในเมืองตลอดทั้งวัน และน้องๆ ทั้งหมดศึกษาอยู่ในบริเวณ West Campus สำหรับสถานพยาบาลของสถานศึกษา Duke University Hospital นั้นมีชื่อเสียงมาก เนื่องจาก Duke University มีความโดดเด่นในสาขาวิชา Medical และ Duke University ยังเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม Research Triangle Park (RTP) ซึ่งเป็นการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ในสหรัฐโดยใช้มหาวิทยาลัยเป็นฐาน เพื่อดึงบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่เข้ามาลงทุนและร่วมทำงานวิจัย เริ่มต้นพัฒนาโดยหน่วยงานเอกชนร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 3 แห่ง คือ Duke University, University of North Carolina at Chapel Hill และ North Carolina State University นอกจากนี้ ทีมบาสเก็ตบอลชาย Duke Blue Devils ของ Duke University ก็โด่งดังมากเช่นกัน น้องๆ เล่าว่านักศึกษาที่ต้องการตั๋วเข้าชมการแข่งขันบาสเก็ตบอลที่สนามของสถานศึกษาจะต้องมานอนในแคมป์ (Camp out) ภายในบริเวณสถานศึกษาตามเวลาที่กำหนด จึงจะมีโอกาสได้รับตั๋วเข้าชมการแข่งขัน ซึ่งคณะ สนร. ได้เดินทางไปในช่วงที่มี Camp out พอดี จึงขอนำภาพบรรยากาศมาให้ชมค่ะ

  
     
 
     
 
     
 
     
 

หลังจากนั้น คณะ สนร. ได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนที่กำลังศึกษาอยู่ที่ University of North Carolina at Chapel Hill (UNC) เมือง Chapel Hill  ได้พบกับน้องพอยท์ (ก่อเกียติ ก่อเกียรติคุณ) ทุน พสวท. ศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา Mathematics ที่ได้พาคณะ สนร. เยี่ยมชมสถานศึกษาโดยรอบ น้องพอยท์เล่าว่า เนื่องจาก UNC เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่ม RTP จึงมุ่งเน้นด้านการทำวิจัย โดยสถานพยาบาลของสถานศึกษา University of North Carolina Hospitals ก็มีชื่อเสียงมาก

จากนั้น สนร. ได้ร่วมประชุมกับนักเรียนจาก UNC โดยมีน้องแบงค์ (พนิต วัฒนกูล) ทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักเรียนบางส่วนจาก Duke University มาร่วมประชุม โดย สนร. ได้ซักถามเรื่องผลการเรียน และให้คำแนะนำเรื่องระเบียบต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา/การเงิน และตอบข้อหารือเรื่องต่างๆ

  
     
 
     
 
     
 
     
 

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

ช่วงเช้าของวันนี้  คณะ สนร. ได้ไปเยี่ยมน้องๆ ยังสถานศึกษาแห่งสุดท้ายคือ North Carolina State University เมือง Raleigh โดยได้น้องๆ ทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น้องนิว (ธรรยบูรณ์ แหลมทอง) น้องเกรซ (อนันตญา วรรณโพธิมุกข์) น้องสมาย (พัชร์รพี กังสดาลพิภพ) น้องโอ๊ค (นครินทร์ ทรัพย์เจริญดี) น้องจินนี่ (ฐิติมน หอมพูลทรัพย์) และน้องจูน (กาญจนา เหล่าสันติสุข) ทุน พสวท. พาเยี่ยมชมบริเวณสถานศึกษาซึ่งประกอบด้วย 5 แคมปัส ได้แก่ North Campus, South Campus, Central Campus, West Campus และ Centennial Campus และพาขึ้นรถประจำทางฟรีเพื่อเยี่ยมชมระหว่างแคมปัสด้วย น้องๆ เล่าว่าการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยมีความสะดวกสบายมาก โดยสถานศึกษาจัดบริการรถประจำทางตลอดทั้งวัน เนื่องจากสถานศึกษาแห่งนี้มีขนาดกว้างขวาง และยังมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ สวยงาม สะอาดสะอ้านเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้สาขาวิชาที่น้องๆ ส่วนใหญ่กำลังศึกษาอยู่ คือสาขาวิชา Textiles ก็มีชื่อเสียงโด่งดังมาก

จากนั้น คณะ สนร. จึงได้ร่วมประชุมกับนักเรียนเพื่อซักถามเรื่องความก้าวหน้าของการศึกษา ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอ ซึ่งน้องๆ ทุกคนที่นี่ มีผลการเรียนที่มีความก้าวหน้าดีมาก ในโอกาสนี้ คณะ สนร. ได้ถือโอกาสให้คำแนะนำเรื่องระเบียบต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา/การเงิน และตอบข้อซักถามต่างๆ ทราบว่า นักเรียนทุนที่นี่ส่วนใหญ่จะเรียนระดับปริญญาเอกซึ่งจะใช้เวลากับงานวิจัยเป็นอย่างมาก ที่พักก็จะอยู่บริเวณที่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยมากนัก มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี อยู่กันอย่างอบอุ่น มีการรวมตัวพบปะกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ ภายในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัยสูง น้องๆ ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาด้านการศึกษา เพราะอาจารย์ที่ปรึกษาให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

  
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

และแล้วการเดินทางของ คณะ สนร. ก็ได้สิ้นสุดลง ต้องขอขอบคุณน้องๆ นักเรียนทุนทุกท่านที่ช่วยประสานงานพบปะเยี่ยมเยี่ยนครั้งนี้เป็นอย่างดี และน้องๆ ที่มาร่วมพบปะอย่างพร้อมเพรียงกันทำให้ คณะ สนร. ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ และปัญหาต่างๆ ซึ่ง สนร. จะได้นำไปใช้ปรับปรุงการให้บริการของ สนร. ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป