Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าว สนร. รวมข่าว สนร. ปี 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน

ตามประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา เรื่องการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ที่ได้กำหนดสอบข้อเขียนในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 และสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 นั้น สนร. ขอประกาศรายชื่อและลำดับหมายเลขผู้มีสิทธิ์เข้าสอบดังนี้