Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าว สนร. รวมข่าว สนร. ปี 2561 ประกาศเตือนภัยไฟป่าบริเวณนครลอสแองเจลลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย

ประกาศเตือนภัยไฟป่าบริเวณนครลอสแองเจลลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย

ด้วย สนร. ได้รับทราบข่าวประกาศเตือนภัยไฟป่าบริเวณทิศเหนือ และทิศตะวันตกของนครลอสแองเจลลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยไฟป่าได้ทวีความรุนแรงและขยายตัวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากกระแสและความเร็วของลม ไฟป่าครอบคลุมบริเวณ Ventura County ซึ่งมีผู้พักอาศัยมากเป็นอันดับสอง ขณะนี้ไฟป่าได้ลุกลามใกล้ทางด่วนสาย I-405 ใกล้ Getty Center arts complex, Bel Air and บริเวณ UCLA ทั้งนี้ กระแสและความเร็วลมยังทรงตัวอยู่ที่ความเร็ว 50 MPH โดยไฟป่ายังไม่มีวี่แววที่จะหยุดขยายตัว ขณะนี้ รัฐบาลท้องถิ่นได้ประกาศเคอร์ฟิวสำหรับผู้พักอาศัยใน Ventura County ระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 5.00 น. และในบางเขตพื้นที่มีผู้พักอาศัยจำนวนประมาณ 38,000 ครอบครัวได้อพยพออกจากที่พักแล้ว และจำนวนประมาณ 43,000 ครอบครัวไม่มีไฟฟ้าซึ่งจำนวนดังกล่าวอาจเพิ่มสูงขึ้นหากไฟป่าคุกคามสถานีจ่ายไฟฟ้า หรือผ่านข้ามสายไฟฟ้าหลัก   

จึงขอให้น้อง ๆ ทุกคนรับฟังข่าวจากรัฐบาลท้องถิ่น และหากต้องอพยพออกจากพื้นที่ เพื่อเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่ทางรัฐบาลท้องถิ่นจัดเตรียม ไว้ให้ (Shelter) ก็ขอให้ระวังตัว และเก็บข้าวของที่มีค่าไว้ใกล้ตัวเสมอ เพราะใน shelter จะมีบุคคลหลายประเภทอยู่รวมกัน ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติตามประกาศของรัฐบาลท้องถิ่นโดยเคร่งครัด แต่หากไม่ต้องอพยพออกจากท้องที่ก็ขอให้คอยฟังประกาศข่าวทุก ๆ 30 นาที ทั้งนี้ ขอให้น้อง ๆ ตระเตรียมสิ่งของต่าง ๆ กรณีที่ต้องอพยพกระทันหัน และขอให้ติดตามข่าวของเพื่อน ๆ และส่งข่าวให้ สนร. ทราบด้วย โดยน้อง ๆ ควรต้องเตรียมสิ่งของจำเป็น ดังนี้ 

1. ใครที่มีรถยนต์ ขอให้เติมน้ำมันให้เต็มถัง

2. นำเอกสารที่จำเป็นติดตัวไว้ตลอดเวลา เช่น หนังสือเดินทาง บัตรนักศึกษา บัตรขับขี่รถยนต์ เพื่อเป็นหลักฐานในการแสดงตน

3. เก็บของมีค่า และนำเงินสดติดตัวไว้ ในกรณีที่ต้องหาซื้อของแล้วไม่สามารถใช้บัตรเครดิตได้

4. หาไฟฉาย หรือเทียนไขติดตัวไว้ ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับทั่วเมือง

5. ชาร์จแบตตารี่ในมือถือให้เต็มไว้ตลอดเวลา

6. จัดหาน้ำดื่มให้เพียงพอสำหรับ 5 วัน

7. จัดหาอาหารแห้ง หรืออาหารที่สามารถทานได้โดยไม่จำเป็นต้องอุ่น

8. หากใครมีโรคประจำตัวที่ต้องทานยาประจำ ขอให้พกยาติดตัวไว้ตลอดเวลา รวมทั้งยาสามัญประจำบ้าน ในกรณีเร่งด่วน 

 

ด้วยความห่วงใยจาก สนร.