Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าว สนร. รวมข่าว สนร. ปี 2561 ประกาศเตือนภัยเฮอร์ริเคน

ประกาศเตือนภัยเฮอร์ริเคน

วันที่ 10 ตุลาคม 2561

ด้วย สนร. ได้รับทราบข่าวประกาศเตือนภัยพายุเฮอร์ริเคน Michael ซึ่งขณะนี้คาดว่าศูนย์กลางของพายุจะพัดเข้าชายฝั่งระหว่างเมืองด้านตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐ Alabama เมือง Panama City รัฐ Florida และด้านใต้ของรัฐ Georgia ในบ่ายวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 โดยพายุลูกนี้จะมีความเร็วของลมไม่น้อยกว่า 145 ไมล์ต่อชั่วโมง (หรือประมาณ 233 kph) ทำให้พายุดังกล่าวมีความรุนแรงอยู่ใน Category 4 โดยจะทำให้มีฝนตกหนัก ซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมอย่างเฉียบพลัน มีคลื่นลมแรงสูงถึง 13 ฟุต (4 meters)

ทั้งนี้ รัฐบาลท้องถิ่นของรัฐ Alabama, Florida, และ Georgia ได้ประกาศภาวะฉุกเฉิน จึงขอให้น้อง ๆ ทุกคนรับฟังข่าวจากรัฐบาลท้องถิ่น และหากต้องอพยพออกจากพื้นที่ เพื่อเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่ทางรัฐบาลท้องถิ่นจัดเตรียมไว้ให้ (Shelter) ก็ขอให้ระวังตัว เนื่องจากใน shelter จะมีบุคคลหลายประเภทอยู่รวมกัน จึงขอให้เก็บข้าวของที่มีค่าไว้ใกล้ตัวเสมอ ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติตามประกาศของรัฐบาลท้องถิ่นโดยเคร่งครัด แต่หากไม่ต้องอพยพออกจากท้องที่ก็ขอให้อยู่ในบ้าน และคอยฟังประกาศข่าวทุก ๆ 30 นาที จนกว่าจะแน่ใจว่าปลอดภัยที่จะออกนอกบ้านได้ ทั้งนี้ ขอให้น้อง ๆ ตระเตรียมสิ่งของต่าง ๆ ในระหว่างที่พายุพัดเข้าในพื้นที่ และขอให้ติดตามข่าวของเพื่อน ๆ และส่งข่าวให้ สนร. ทราบด้วย โดยน้อง ๆ ควรเตรียมการ ดังนี้

1. ผู้ที่มีรถยนต์ ขอให้เติมน้ำมันให้เต็มถัง และอย่าจอดใต้ร่มไม้ใหญ่ เพราะต้นไม้อาจหักโค่นหล่นมาทับได้ แต่ให้จอดใกล้ตัวบ้านโดยมีที่กำบังลม รวมถึงศึกษาเส้นทางการเดินทาง เส้นทางอพยพ
2. นำเอกสารที่จำเป็นติดตัวไว้ตลอดเวลา เช่น หนังสือเดินทาง บัตรนักศึกษา บัตรอนุญาตขับขี่รถยนต์ เพื่อเป็นหลักฐานในการแสดงตน
3. เก็บของมีค่า และนำเงินสดติดตัวไว้ ในกรณีที่ต้องหาซื้อของแล้วไม่สามารถใช้บัตรเครดิตได้
4. หาไฟฉาย หรือเทียนไขติดตัวไว้ ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับทั่วเมือง
5. ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือให้เต็มไว้ตลอดเวลา และเตรียมหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลใกล้ชิด หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่กู้ภัยท้องถิ่น
6. จัดหาน้ำดื่มให้เพียงพอสำหรับ 5 วัน
7. จัดหาอาหารแห้ง หรืออาหารที่สามารถรับประทานได้โดยไม่จำเป็นต้องอุ่น
8. หากใครมีโรคประจำตัวที่ต้องรับประทานยาประจำ ขอให้พกยาติดตัวไว้ตลอดเวลา รวมทั้งยาสามัญประจำบ้าน

ในกรณีเร่งด่วน น้อง ๆ สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ เกี่ยวกับการเตือนภัยสภาพอากาศ (Wireless Emergency Alerts หรือ WEA) ได้จากสำนักข่าวท้องถิ่น หรือ National Weather Service และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.weather.gov/wrn/wea)

ด้วยความห่วงใยจาก สนร.