Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าว สนร. รวมข่าว สนร. ปี 2560 ประกาศเตือนภัยพายุเฮอร์ริเคน Irma

ประกาศเตือนภัยพายุเฮอร์ริเคน Irma

ด้วย สนร. ได้รับทราบข่าวประกาศเตือนภัยพายุเฮอร์ริเคน Irma ซึ่งจะพัดเข้าชายฝั่ง Northeast Caribbean ในบ่ายวันอังคารที่ 6 กันยายน หรือเช้าวันพุธที่ 7 กันยายน นี้ และพายุลูกนี้จะผัดผ่านเข้ามาทางตอนใต้ของรัฐฟลอริดาโดยมีความเร็วของลม 185 ไมล์ต่อชั่วโมง (298 kph) ทำให้พายุดังกล่าวมีความน่ากลัวอยู่ใน Category 5 โดยจะทำให้มีฝนตกหนัก ซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมอย่างเฉียบพลัน มีคลื่นลมแรงสูงถึง 23 ฟุต (7 meters) ทั้งนี้ Florida Gov. Rick Scott ได้ประกาศภาวะฉุกเฉิน จึงขอให้น้อง ๆ ทุกคนรับฟังข่าวจากรัฐบาลท้องถิ่น และหากต้องอพยพออกจากพื้นที่ เพื่อเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่ทางรัฐบาลท้องถิ่นจัดเตรียม ไว้ให้ (Shelter) ก็ขอให้ระวังตัว และเก็บข้าวของที่มีค่าไว้ใกล้ตัวเสมอ เพราะใน shelter จะมีบุคคลหลายประเภทอยู่รวมกัน ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติตามประกาศของรัฐบาลท้องถิ่นโดยเคร่งครัด แต่หากไม่ต้องอพยพออกจากท้องที่ก็ขอให้อยู่ในบ้าน และคอยฟังประกาศข่าวทุก ๆ 30 นาที จนกว่าจะแน่ใจว่าปลอดภัยที่จะออกนอกบ้านได้

ทั้งนี้ ขอให้น้อง ๆ ตระเตรียมสิ่งของต่าง ๆ ในระหว่างที่พายุพัดเข้าในพื้นที่ และขอให้ติดตามข่าวของเพื่อน ๆ และส่งข่าวให้ สนร. ทราบด้วย โดยน้อง ๆ ควรต้องเตรียมสิ่งของจำเป็น ดังนี้ 

1. ใครที่มีรถยนต์ ขอให้เติมน้ำมันให้เต็มถัง และอย่าจอดใต้ร่มไม้ใหญ่ เพราะต้นไม้อาจหักโค่นหล่นมาทับได้ แต่ให้จอดใกล้ตัวบ้านโดยมีที่กำบังลม

2. นำเอกสารที่จำเป็นติดตัวไว้ตลอดเวลา เช่น หนังสือเดินทาง บัตรนักศึกษา บัตรขับขี่รถยนต์ เพื่อเป็นหลักฐานในการแสดงตน

3. เก็บของมีค่า และนำเงินสดติดตัวไว้ ในกรณีที่ต้องหาซื้อของแล้วไม่สามารถใช้บัตรเครดิตได้

4. หาไฟฉาย หรือเทียนไขติดตัวไว้ ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับทั่วเมือง

5. ชาร์จแบตตารี่ในมือถือให้เต็มไว้ตลอดเวลา

6. จัดหาน้ำดื่มให้เพียงพอสำหรับ 5 วัน

7. จัดหาอาหารแห้ง หรืออาหารที่สามารถทานได้โดยไม่จำเป็นต้องอุ่น

8. หากใครมีโรคประจำตัวที่ต้องทานยาประจำ ขอให้พกยาติดตัวไว้ตลอดเวลา รวมทั้งยาสามัญประจำบ้าน ในกรณีเร่งด่วน 

ด้วยความห่วงใยจาก สนร.