Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าว สนร. รวมข่าว สนร. ปี 2560 ประกาศเตือนภัยพายุทอร์เนโด

ประกาศเตือนภัยพายุทอร์เนโด

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

ตามที่มีประกาศเตือนภัยพายุทอร์เนโดซึ่งได้ก่อตัวขึ้นในบริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของมลรัฐเท็กซัส รวมถึงบริเวณรอบๆ เมือง Houston และในบริเวณตะวันตกของมลรัฐหลุยส์เซียน่า เมื่อเช้าวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นหย่อมๆ ทั้งนี้ สภาพอากาศยังอยู่ในระดับที่มีความแปรปรวนสูง ส่วนราชการท้องถิ่นจึงได้ออกประกาศภาวะฉุกเฉินในบริเวณเมือง Houston, Galveston, Beaumont, Lake Charles และ Palacios จนถึงเช้าของวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

ในการนี้ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น สนร. จึงขอให้เพื่อน ๆ นักเรียนทุน โปรดติดตามข่าวสารท้องถิ่น ตรวจสอบเส้นทางอพยพ สถานที่หลบภัยชั่วคราวที่ทางการท้องถิ่นจัดไว้ เตรียมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รู้จัก และเจ้าหน้าที่กู้ภัยท้องถิ่น รวมทั้งอาจเตรียมข้าวของเครื่องใช้จำเป็นให้พร้อมหากต้องมีการออกจากที่พักเพื่อลี้ภัย