Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าว สนร. รวมข่าว สนร. ปี 2559 ประกาศแจ้งผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน 1

ประกาศแจ้งผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน 1

วันที่ 30 สิงหาคม 2559

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา (สนร.) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เรื่องรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน 1 จำนวน 1 อัตรา และ สนร. ได้ดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่