Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าว สนร. การเดินทางออกนอกสหรัฐอเมริกา/ประเทศแคนาดาในช่วงที่ยังมีสถานการณ์ไวรัสโควิท-19 ระบาด

การเดินทางออกนอกสหรัฐอเมริกา/ประเทศแคนาดาในช่วงที่ยังมีสถานการณ์ไวรัสโควิท-19 ระบาด

ตามที่ได้มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิท-19 (โคโรนา) และมีจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 76,214 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในสาธารณะรัฐประชาชนจีน จำนวน 75,014 ราย นอกจากนี้มีในประเทศอื่นๆ ได้แก่ เกาหลีใต้ 104 ราย ญี่ปุ่น 94 ราย สิงคโปร์ 84 ราย ฮ่องกง 68 ราย และไทย 35 ราย เป็นต้น และโดยที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ประกาศ Public Health Emergency สำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางจากสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใน 14 วัน จะไม่สามารถเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาได้ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. (Eastern time) แต่สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิท-19 ในประเทศอื่นๆ เริ่มมีความรุนแรงขึ้น และไม่สามารถคาดการณ์ได้ และหากเพิ่มมากขึ้น ก็มีความเป็นไปได้ว่าสหรัฐอเมริกาจะเพิ่มมาตรการพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิท-19 โดยเพิ่มรายชื่อประเทศที่ถูกคัดกรองรวมถึงประเทศไทยด้วย นั้น

สนร. ขอเรียนว่า สนร. ไม่สนับสนุนให้นักเรียนทุนทุกรายเดินทางออกนอกสหรัฐอเมริกา/ประเทศแคนาดา หรือเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงที่ยังมีสถานการณ์ไวรัสโควิท-19 ระบาด ตามสาเหตุข้างต้น เนื่องจากอาจส่งผลด้านการศึกษาของนักเรียนทุนหากไม่สามารถเดินทางกลับมาศึกษายังสหรัฐอเมริกา/ประเทศแคนาดาได้ตามกำหนด ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น ก็ขอให้ส่งแบบแจ้งการเดินทางออกนอกประเทศที่กำลังศึกษา (ดาวน์โหลดที่ http://oeadc.org/Download แบบที่ 12) และไปรายงานตัวกับสำนักงาน ก.พ. เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย และรายงานตัวกับ สนร. เป็นระยะๆ จนกว่าจะเดินทางกลับมาศึกษาเป็นปกติ สำหรับนักเรียนทุนที่ได้แจ้งเรื่องการเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงนี้ไปยัง สนร. แล้ว ขอให้พิจารณาเหตุผลความจำเป็นที่ต้องกลับไป เพื่อหลีกเลี่ยงที่จะเกิดปัญหาสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น ถูกกักกันโรค กลับมาศึกษาต่อไม่ได้ เป็นต้น แล้วรายงานให้ สนร. ทราบโดยด่วนด้วย

ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนทุนทุกรายติดตามข่าวการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิท-19 อย่างใกล้ชิดได้ที่เว็บไซต์ของ Centers for Disease Control and prevention ที่ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html เนื่องจากมีรายงานเพิ่มเติมว่า ไวรัสโควิท-19 นอกจากจะสามารถแพร่ระบาดจากคนสู่คนแล้ว ยังสามารถแพร่ระบาดผ่านละอองของเหลวได้ จึงขอให้นักเรียนทุนป้องกันตัวเองและคนรอบข้างจากเชื้อไวรัสโควิท-19 ได้ดังนี้

1. เลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ
2. ระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาด และอาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่
3. ควรล้างมือให้สม่ำเสมอด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างน้อย 20 วินาที
4. งดจับตา จมูก ปากขณะที่ไม่ได้ล้างมือ
5. เลี่ยงการใกล้ชิด สัมผัสสัตว์ต่าง ๆ โดยที่ไม่มีการป้องกัน
6. ทานอาหารสุก สะอาด ใช้ช้อนกลาง ไม่ทานอาหารที่ทำจากสัตว์หายาก
7. สำหรับบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิท-19 โดยตรง ควรใส่หน้ากากอนามัย หรือใส่แว่นตานิรภัย เพื่อป้องกันเชื้อในละอองฝอยจากเสมหะหรือสารคัดหลั่งเข้าตา

ด้วยความห่วงใยจาก สนร. ค่ะ