Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวทั่วไป รวมข่าวทั่วไป ปี 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์

วันที่ 4 สิงหาคม 2563

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครอาจารย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2563 ที่ https://www.eng.cmu.ac.th หรืออ่านรายละเอียดการสมัครได้ที่นี่