Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

วันที่ 5 มีนาคม 2564

ด้วย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา โดยผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีความเชี่ยวชาญในด้าน Smart grid หรือ Electric vehicle หรือ Intelligent Electronics Technology 

ผู้ที่สนในสามารถอ่านรายละเอียดที่นี่และสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หรือส่งใบสมัครได้โดยตรงที่  sermsak@eng.cmu.ac.th